top of page
PEOPLE STRATEGIE
VERSTERK VERANDERING

Aanpassingsvermogen en toekomstbestendigheid gaan hand in hand. Ondernemingen dienen proactief te anticiperen op verandering. En sneller dan de concurrentie. Daarmee is niks zo praktisch als een continue, coherente en consistente strategie. Lerende van het verleden, kan zo een beter normaal worden verwezenlijkt. Wij helpen ondernemingen in hun reis naar het ontdekken van nieuwe horizonnen door de blauwdruk voor waarde en impact samen verder vorm en inhoud te geven.

 

ANALYSEREN
UITVOEREN
BEHEREN
LEAD BY PURPOSE
ANALYSEREN

Wij denken strategisch. Wij beoordelen bestaande en beoogde strategieën, alsmede verdienmodellen met behulp van gerenommeerde analysemethodieken. Wij rapporteren kort en raak. Wij doordenken creatief data, processen en technologie voor actiegerichte inzichten en duurzame oplossingen. Wij valideren gedetailleerde business cases en brengen prioritering aan.

UITVOEREN

Wij handelen strategisch. Wij vertalen onze analyses in effectieve acties op maat. Wij ontwerpen implementatieplannen met draagvlak bij alle betrokkenen en voeren die nauwgezet uit met vereiste praktijkgevoel, softskills en ondernemerschap voor duurzame resultaten. Wij staan daarbij stil bij zaken als snelheid van en betrokkenheid bij besluitvorming, interne gevoeligheden, risicomanagement, operationele efficiency, personele veerkracht en groei. Wij converteren zich voordoende kansen en strijken plooien glad met duidelijke governance.
 

BEHEREN

 

Verandering is een doorlopend proces met woorden als voorhof van daden. Wij zorgen er voor dat “soll” “ist” wordt voor continuïteit, wendbaarheid en veerkracht. Wij zijn behulpzaam bij een continue herbeoordeling van de huidige en verwachte context, alsmede de bijbehorende visie, missie, ambitie en strategie voor een waardevolle cultuur van (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid en risicomanagement, waarin technologie wordt omarmd.

LEAD BY PURPOSE

Onze intrinsieke motivatie is het hart van ons succes. Het maakt onlosmakelijk onderdeel uit van ons, van wie we zijn, ons doen en laten. Zonder dat bestaat Vertex Legal niet. Wij willen bijdragen aan, deelgenoot maken van en inspireren tot een wereld, waarin de mens, gezond verstand, balans en respect centraal staan. Wij willen een wereld samen, waarin niet mensen worden geobjectiveerd, maar zaken en besluiten door verbindende leiders, gedreven door feiten en waarden in het besef dat er meer is dan omzet en marge of je eigen carrière en beloning. Wij staan boven alles onvoorwaardelijk en op basis van argumenten voor de ander, ongeacht dan enige eventuele weg van weerstand. Wij zijn allereerst bewust mens en medemens.

 

Wij voelen ons bevoorrecht met ons kantoor, onze klanten, familie en vrienden. Bescheiden als dat je maakt, willen we teruggeven waar we kunnen hoe klein de bijdrage soms ook. Daarom zijn wij ook bijzonder trots op ons pro bono partnership met Reuma Nederland.

Essentieel voor personele veerkracht, wendbaarheid en betrokkenheid is doen wat je zegt te gaan doen. Het gaat niet over een waarheid claimen of sentimenten, maar over checks and balances op basis van feiten en waarden in de juiste context. Vraag ons naar onze value compliance audit of diversity, equality and Inclusiveness compliance reviews.

Logo_ReumaNederland_medium.jpg
bottom of page