top of page
 SPECIALISATIES 
VERWACHTINGEN OVERTREFFEN

Wellicht nog belangrijker dan juridische kennis zijn diepgaande sectorkennis, een innovatieve mindset, juiste sociale, psychologische en zakelijke sensitiviteit, bewezen projectmanagementvaardigheden en uitgebreide ervaring. Onze klanten prijzen ons in dat opzicht op de volgende gebieden:
 

FUSIES EN OVERNAMES

Door strategisch advies te combineren met praktische dagelijkse managementbegeleiding, helpen we u risico's te verminderen en doelen te bereiken in alle fasen van een transactie:

 • voorbereiding op verkoop

 • due diligence

 • deal vorming

 • onderhandelingen

 • financiering

 • coördinatie van afsluiting

 • integratie van operaties.

Wij zijn er om met u samen te werken vanaf het begin van de deal tot aan de bedrijfsintegratie, met aandacht voor de juridische, praktische en tactische kwesties en de noodzaak om deze snel aan te pakken.

ONDERNEMINGSRECHT

De markt is onvoorspelbaar. Het is cruciaal om proactief en wendbaar te zijn om adequaat te reageren op snel veranderende omstandigheden. Wij beschouwen projecten zoals reorganisaties en het rationaliseren van rechtspersonen holistisch, met begrip voor uw kortetermijnbehoeften en langetermijndoelstellingen. We helpen u het beste om te gaan met:

 • bedrijfsvormingen

 • corporate governance

 • naleving

 • effectiviteit van de toeleveringsketen en bedrijfsmodel

 • vereenvoudiging van rechtspersonen

 • geschillen tussen aandeelhouders

 • curatoren in faillissementen

 • vakbonden

 • andere belanghebbenden

We hebben een verbonden perspectief op juridische mogelijkheden, risico's en complexiteiten. Uw reputatie staat bij ons hoog in het vaandel.

ARBEIDSRECHT

Wij publiceren, geven lezingen, adviseren en procederen over alle arbeidsrechtelijke zaken, zoals:

 • collectief arbeidsrecht, inclusief maar niet beperkt tot medezeggenschap en participatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en pensioenfondsen

 • fusies en overnames, inclusief maar niet beperkt tot outsourcing en post-closing integraties

 • flexibele arbeidskrachten, inclusief schijnzelfstandigheid

 • Arbo, inclusief MeToo

 • mobiliteit

 • variabele beloningsvormen

 • privacy

 • staatssteun

Wij zijn gespecialiseerd in strategische zaken op bestuursniveau. We gaan verder dan juridisch door zaken zoals cultuur, governance en politieke trends op te nemen, gebaseerd op onze uitgebreide internationale ervaring op dit gebied voor talloze bedrijven en captains of industry.

PROCESVOERING

Procedures kunnen noodzakelijk zijn. Wij zorgen ervoor dat u gelijk krijgt door u door alle aspecten van het proces te leiden. Wij hebben een bewezen staat van dienst in bestuursrecht en burgerlijk recht voor toonaangevende bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot klachtenprocedures, interne en externe onderzoeken en geschillenbeslechting.

Vraag ons naar onze compliance reviews ten aanzien van bijvoorbeeld global mobility, arbo en contractkwalificatie. Multi-disciplinair en multi-jurisdictioneel beoordelen wij uw bestaande documenten geintregreerd, nemen wij interviews af met stakeholders en beoordelen wij ingenomen standpunten uit de praktijk. We voorzien u van een beknopt managementrapport met een puntige en actiegerichte samenvatting, onze impactanalyse van geïdentificeerde risico's en kansen, alsmede een gedetailleerd implementatieplan, inclusief het projectmanagement daarvan.
bottom of page