top of page
 SPECIALISATIES 
FIXEER VERANDERING

Wellicht nog belangrijker dan juridische kennis zijn diepgaande sectorkennis, een innovatieve mindset, juiste sociale, psychologische en zakelijke sensitiviteit, bewezen projectmanagementvaardigheden en uitgebreide ervaring. Onze klanten prijzen ons in dat opzicht op de volgende gebieden:
 

FUSIES EN OVERNAMES

Met strategisch advies en praktische dagelijkse mangementbegeleiding helpen wij u risico's te beperken en uw doelen te bereiken in alle fasen van een transactie:

 • exit-readiness

 • due diligence

 • onderhandelingen

 • closing coordinatie

 • integratie

Wij werken met u samen vanaf het begin van de deal tot de bedrijfsintegratie met oog voor het juridische, het praktische en het tactische, alsmede bijbehorende urgentie en relevantie.
 

HERSTRUCTURERINGEN

De markt is onvoorspelbaar. Het is essentieel om proactief en wendbaar te zijn om adequaat te reageren op snel veranderende omstandigheden. Wij benaderen projecten als reorganisaties en rationalisaties holistisch, rekening houdende met uw korte termijn behoeften en lange termijn doelstellingen. Wij helpen u zo goed mogelijk om te gaan met:

 • vakbonden

 • ondernemingsraden

 • speciale onderhandelingsorganen

 • overheidsinstanties

 • aandeelhouders

 • medewerkers

 • en/of andere belanghebbenden

Uw reputatie staat bij ons voorop.

MOBILITEIT

Wij weten maar al te goed dat vooral ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid het kleinste detail de doorslag kan geven. Niet-naleving van wet- en regelgeving kan ernstige (reputatie) gevolgen hebben, te meer bij steeds striktere wetshandhaving en strengere straffen. Überhaupt de mogelijkheid tot uitzending kan op het spel komen te staan ​​en daarmee de bedrijfscontinuïteit. Wij zorgen ervoor dat u de valkuilen rondom grensoverschrijdende arbeid vermijdt en tillen uw mobiliteitsprogramma’s naar een hoger niveau.

EQUITY

Aandelenopties, restricted stock, stock appreciation rights en phantom shares, restricted stock units. Wij hebben met de jaren uiteenlopende aandelenplannen zien voorbijkomen. Wij bieden hoogstaand advies over het ontwerp, de implementatie, het beheer en het onderhoud van dit soort plannen. Wij zorgen er voor dat u competitief blijft en toptalent kan blijven aantrekken en behouden.
 

FLEXIBELE ARBEID

Platformwerkers zijn dagelijks nieuws. Kwalificatie van rechtsverhoudingen is in zijn algemeenheid hoogst actueel. U dient verrassingen voor te zijn. Wij helpen u uw risico’s te beheren en zich voordoende kansen te benutten. Op een slimme manier uw personeelspopulatie opbouwen, kan significant kosten besparen en uw reputatie verbeteren.

Vraag ons naar onze compliance reviews ten aanzien van bijvoorbeeld global mobility, arbo en contractkwalificatie. Multi-disciplinair en multi-jurisdictioneel beoordelen wij uw bestaande documenten geintregreerd, nemen wij interviews af met stakeholders en beoordelen wij ingenomen standpunten uit de praktijk. We voorzien u van een beknopt managementrapport met een puntige en actiegerichte samenvatting, onze impactanalyse van geïdentificeerde risico's en kansen, alsmede een gedetailleerd implementatieplan, inclusief het projectmanagement daarvan.
STRATEGY CHALLENGE

Transformatie is geen optie. Het is noodzakelijk. Juiste antwoorden kunnen enkel volgen op juiste vragen:

 • Contractmix: Wat is de ideale toekomstbestendige personeelsamenstelling in het licht van de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties?
   

 • Mobiliteit: Hoe om te gaan met internationale uitzendingen in het licht van de strenge vereisten en handhaving op basis van de verschillende EU Posted Workers Directives, rekening houdende met factoren als het aantal uitzendingen, het type en de duur ervan, alsmede landencombinaties?
   

 • Bedrijfsverplaatsing: Is een Brexit-verplaatsing gewenst op basis van lokale wet- en regelgeving bijvoorbeeld voor bepaalde sectoren of op het vlak van privacy? Wat zijn de bijkomstigheden van een bedrijfsverplaatsing naar een lage lonen-land?
   

 • Covid-19: Hoe kan het beste worden geanticipeerd en gereageerd op de gevolgen van Covid-19, rekening houdende met zaken als thuiswerken, Arbo, variabele beloningen en talent management? Dienen arbeidsvoorwaarden te worden gewijzigd, is reorganisatie geboden, moeten onderhandelingen plaatsvinden met leveranciers en/of is een verzoek tot uitstel van betaling of homologatie meer passend en verantwoord, rekening houdende met zaken als reputatieschade?
   

 • Herstructurering: Dienen we te fuseren en/of te splitsen in het licht van mogelijk toepasselijke algemeen verbindend verklaarde CAO’s en/of verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen of dient er zelf tot een CAO te worden gekomen? Hoe om te gaan met ondernemingsraden en vakbonden, mede uit het oogpunt van projectmanagement?
   

bottom of page