top of page
ACTUELE ONDERWERPEN
LEIDEN DOOR JUISTE FOCUS

Wij zijn toonaangevend. Wij zorgen ervoor dat u risico's vermijdt en kansen benut ruim voordat er nieuwe wet- en regelgeving komt. Wij helpen u als frontrunner in de markt te winnen en ongewenste publiciteit te voorkomen, door maatschappelijk verantwoord te handelen. 

ESG

ESG staat hoog op de agenda van CEO's. Het omvat onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, vrouwen in raden van bestuur en aanstaande EU-wetgeving over duurzame rapportage en due diligence. Met een holistische blik helpen we bedrijven om toenemende complexiteiten in dit kader te beheersen. 

SCHIJNZELFSTANDIGHEID

Wereldwijd zijn er verhitte discussies gaande over de kwalificatie van contracten. Overheden, vakbonden en pensioenfondsen beweren dat veel zelfstandigen in feite werknemers zijn. Bedrijven moeten zich afvragen wat hun ideale toekomstbestendige personeelsconfiguratie is, ook qua soort contracten. Het maken van zo'n analyse kan de cultuur versterken, risico's verminderen en kosten drastisch besparen.

PMI

Een aanzienlijk aantal M&A-transacties faalt. Het postfusie-integratieproces (PMI) is een cruciale fase in M&A. Een zorgvuldige PMI voegt aanzienlijk waarde toe door culturen te mengen, strategieën af te stemmen en te zorgen voor naleving van juridische kaders. Wij verzekeren u niet alleen van een een succesvolle fusie of overname, maar ook van een sterke basis voor de toekomstige groei en synergie van de gecombineerde entiteit.

MeToo

MeToo is dagelijks nieuws en een bijzonder gevoelig onderwerp dat uiterste zorgvuldigheid vereist. De reputaties van alle betrokkenen staan op het spel. De eerste stap in elk MeToo-proces is cruciaal. Een verkeerde stap kan processen onherstelbaar incorrect maken met verschrikkelijke voorbeelden in de jurisprudentie. Wij hebben ondertussen alles wel voorbij zien komen en kunnen ook u helpen hier juist te navigeren.

bottom of page