top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Aanvraag tot aanpassing werkingssfeer Bpf MITT


Eerder liet ik me kritisch uit over de werkingssfeer van het verplichtingstellingsbesluit van de MITT en mocht ik op verschillende podia mijn verhaal doen.

Zojuist is in de Staatscourant gepubliceerd de Bekendmaking aanvraag tot wijziging en aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.


Op basis van de aanvraag zijn uitgezonderd van de Mode- en interieurindustrie "de onderneming" "die de onder de Mode- en Interieurindustrie vallende werkzaamheden uitoefent" "als eenmalige activiteit, dan wel als activiteit van ondergeschikte betekenis". "Van een activiteit van ondergeschikte betekenis is alleen dan sprake indien minder dan twintig procent (20%) van de totale omzet van de onderneming op jaarbasis wordt behaald met de verkoop van een of meer eindproducten die het resultaat zijn van het uitoefenen of laten uitvoeren van onder de Mode-en of Interieurindustrie vallende werkzaamheden."


Een eerste welkome aanpassing naast andere wijzigingen en gedeeltelijke intrekkingen. Dit gaat reeds veel onnodige procedures voorkomen.

 


Comments


bottom of page