top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Antwoorden minister op Eerste Kamer vragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket


Papegaaien kan onjuistheden meebrengen. Zo ook naar aanleiding van de antwoorden van de verantwoordelijk minister van inmiddels toch al meer dan een week geleden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket.


Voor de goede orde drie opmerkingen:

  1. De standpunten over de verplichte aov voor zelfstandigen via een publiek stelsel met private opt-out onder verschillende voorwaarden of de redenen voor aanpassing van artikel 7:610 BW zijn niet nieuw. Dit stond reeds in eerdere kamerbrieven.

  2. De ambitie om uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen is ongewijzigd. Sterker: er vindt reeds enige handhaving plaats.

  3. Als planning voor de wet- en regelgeving in dit kader heeft het kabinet niet inwerkingtreding per 1 januari 2025 gehanteerd, maar publicatie in het Staatsblad in het eerste kwartaal van 2025 en inwerkingtreding per uiterlijk 1 januari 2026. Er was dus bv al geen gleichlauf met de opheffing van het handhavingsmorarorium. Voor zorgvuldige beoordeling van het grote aantal reacties op de internetconsultatie van het betreffende wetsvoorstel is publicatie in het Staatsblad in het eerste kwartaal van 2025 niet langer realistisch. “Bij de nadere uitwerking wordt bezien wat een redelijke overgangstermijn voor de inwerkingtreding is, zodat de markt zich hierop kan voorbereiden en ook de uitvoeringsorganisaties hiermee uit de voeten kunnen”, aldus de demissionaire minister. Vooral geen paniek dus. Andere zaken hebben vast meer prio.


Samengevat wenst de verantwoordelijk minister met de gekozen aanpak verschillen verkleinen, wetgeving verduidelijken en handhaving verbeteren. Andere vraag is bijvoorbeeld of dat met deze voorstellen lukt.


Lees hier de brief van de minister.

Comments


bottom of page