top of page
  • Foto van schrijverCaspar van der Winden

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): Een katalysator voor duurzame bedrijfsvoering


Voorgevel van het gebouw van het Europees Parlement waar de Corporate Sustainability Due Diligence Directive is aangenomen, symbool voor een belangrijke stap richting duurzame bedrijfsvoering in de EU.

De Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet in haar toewijding aan duurzame en ethische bedrijfsvoering met de formele goedkeuring van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) door het Europees Parlement op 24 april 2024. Deze richtlijn, onderdeel van de bredere EU-agenda om een duurzame economie te bevorderen, legt nieuwe vereisten op aan grote bedrijven om verantwoord ondernemersgedrag te waarborgen in hun activiteiten en toeleveringsketens.


Historie

Het voorstel voor de CSDDD werd voor het eerst ingediend door de Europese Commissie op 23 februari 2022, met als doel de mensenrechten en milieunormen te bevorderen en tegelijkertijd een gelijk speelveld voor bedrijven binnen de EU te creëren. Na intense politieke en technische discussies, culmineerde het wetgevingsproces in een compromistekst in december 2023, die verder werd aangepast om de nodige meerderheid van de EU-lidstaten te verkrijgen. De Raad gaf formeel zijn goedkeuring aan deze versie in maart 2024, waardoor de weg vrijgemaakt werd voor de adoptie vóór de verkiezingen in juni.


Toepassingsgebied en toepasselijkheid

De richtlijn richt zich op grote ondernemingen met aanzienlijke activiteiten in de EU. Aanvankelijk voorgestelde drempels werden aangepast om de last voor kleinere bedrijven te verminderen, en vestigden zich op entiteiten met meer dan 1000 werknemers en een netto wereldwijde omzet van meer dan 450 miljoen euro. Bovendien zijn niet-EU-bedrijven met een vergelijkbare omzet binnen de EU ook onderworpen aan deze regelgeving, waardoor de richtlijn een brede impact heeft op multinationale ondernemingen die actief zijn in de regio.


Kernverplichtingen

Onder de CSDDD zijn bedrijven binnen het toepassingsgebied verplicht om:

  1. Due diligence uit te voeren op hun operaties en die van hun dochterondernemingen en toeleveringsketenpartners om mensenrechten- en milieueffecten te identificeren, voorkomen, mitigeren en verantwoorden.

  2. Transitieplannen voor klimaatverandering te ontwikkelen en implementeren in lijn met de doelstellingen van het Parijsakkoord.

Handhavingsmechanismen

Om deze verplichtingen af te dwingen, zal de EU zowel publieke als private handhavingsstrategieën gebruiken. Nationale autoriteiten krijgen de taak om de naleving te overzien, uitgerust met de bevoegdheid om aanzienlijke sancties op te leggen voor niet-naleving.


Implicaties voor Bedrijven

De adoptie van de CSDDD vertegenwoordigt een significante verschuiving in hoe bedrijven binnen de EU moeten opereren. Bedrijven zullen uitgebreide duurzaamheidspraktijken moeten integreren in hun kernactiviteiten en managementstrategieën, waarbij alles wordt beïnvloed van inkoop tot productontwerp. De richtlijn vormt ook uitdagingen op het gebied van rapportage en naleving, waarbij robuuste systemen vereist zijn om de naleving van de nieuwe normen te volgen en te verifiëren.


Conclusie

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive markeert een belangrijke mijlpaal in het regelgevend landschap van de EU, en weerspiegelt haar toewijding om voorop te lopen op het gebied van wereldwijde duurzaamheid en ethische bedrijfsvoering. Terwijl bedrijven beginnen zich aan te passen aan deze nieuwe vereisten, zullen de effecten van deze richtlijn waarschijnlijk doorwerken in de wereldmarkten, en een wereldwijde herbeoordeling van bedrijfsverantwoordelijkheden naar mensen en de planeet teweegbrengen.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page