top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Hoge Raad vandaag: Delivero-yes


Is Deliveroo gebonden aan de cao Beroepsgoederenvervoer en valt Deliveroo onder het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg?


Het antwoord is twee keer bevestigend. In het eerste geval zonder inhoudelijke motivering, waarmee nogmaals wordt bevestigd dat de nieuwswaarde van deze zaak geen gelijke tred houdt met de juridische complexiteit ervan. 


Deliveroo dient onder meer met terugwerkende kracht vanaf 2015 de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao Beroepsgoederenvervoer toe te passen op haar werknemers. Ook moet Deliveroo voor haar werknemers alsnog pensioenpremies afdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg.Commentaires


bottom of page