top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden van start


Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  1. Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

  2. Rechtsvermoeden uurtarief


De memorie van toelichting tekent aan:

"Het kabinet hecht eraan om toe te lichten waarom zij het geven van volledige duidelijkheid vooraf niet als subdoel van dit wetsvoorstel heeft gekozen. Er is immers een afruil tussen duidelijkheid en zekerheid vooraf op basis van wettelijke normen en de ruimte om in een individuele casus recht te doen aan de feiten en omstandigheden van het geval. Toekomstige normen moeten enige openheid houden ondanks de behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf. De wetgever kan niet alle situaties van te voren voorzien en de rechter moet de feiten en omstandigheden van een geval kunnen wegen. Dit zorgt er ook voor dat indicaties kunnen meebewegen met de dynamische praktijk van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, en dat er geen statische wetgeving wordt gemaakt die snel achterhaald raakt. Het kabinet vindt het dan ook van belang dat bij de verduidelijking van de normen rekening wordt gehouden met de dynamische praktijk."


De praktijk laat zich raden, ook met een artikel 7:610 lid 4 BW nieuw. Het wordt prijsschieten en onzekerheid troef met naar het lijkt ook geen overgangsrecht. Dit wetsvoorstel lijkt niet voorgesteld ivm een toekomstbestendige arbeidsmarkt, maar zoals andere recente wetsvoorstellen meer een politieke kleurbekenning op een actualiteit met magere onderbouwing en doordenking, in dit geval voor meer arbeidsovereenkomsten bij platformwerk en in onderwijs, kinderopvang en zorg ten koste van oa Europese vrijheden.

Zijn er voorstanders in de rechtspraktijk om artikel 7:610 BW aan te passen, niet zijnde overheid?

Zal er straks wel een uitspraak zijn tov nu niet, waarin kwartje “goede” kant opvalt?


Torn niet aan artikel 7:610 BW. Er bestaat juist nu bekendheid en voorspelbaarheid. Het is niet voor het eerst dat er arbeidsmarktuitdagingen zijn. Meer vertrouwen in 610 en de Hoge Raad mag wel na meer dan 110 jaar. Juist de imperfecties van de holistische toets maakt die toekomstbestendig. Uiteraard bij ook handhaving.Links naar relevante documenten:


Comments


bottom of page