top of page
  • Foto van schrijverCaspar van der Winden

Mogelijk nieuwe rechtsvorm: de rentmeestervennootschap

Grafische weergave van het rentmeestervennootschap model, waarbij zeggenschap en financiële belangen gescheiden zijn binnen een duurzaam bedrijfskader.

Op 16 april heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt een nieuwe rechtsvorm te ontwikkelen: de 'rentmeestervennootschap'. Dit initiatief, voorgesteld door D66 en NSC, introduceert een model dat bijzonder geschikt is voor steward-owned bedrijven.De 'rentmeestervennootschap' onderscheidt zich van traditionele bedrijfsstructuren zoals de B.V., waarbij aandeelhouders meestal zowel zeggenschap als financieel belang bezitten. In het rentmeestermodel zijn deze twee elementen gescheiden:Zeggenschap: Deze wordt uitgeoefend door de rentmeesters, die zich richten op de lange termijn belangen en doelstellingen van de onderneming.Winst: De winst wordt geherinvesteerd in de onderneming, met een beperkt dividend dat dient als redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.Dit model zou niet alleen de continuïteit en doelgerichtheid van bedrijven bevorderen, maar ook zorgen voor een sterke maatschappelijke betrokkenheid en financiële weerbaarheid. Bekende Nederlandse ondernemingen zoals de Efteling en TBI passen dit model reeds toe.De introductie van de 'rentmeestervennootschap' kan de huidige complexe en kostbare structurering via meerdere B.V.’s en stichtingen vereenvoudigen, wat een significante vermindering van kosten en administratieve lasten met zich mee zou moeten brengen. Dit kan een aantrekkelijke nieuwe optie voor zowel bestaande als startende ondernemingen bieden die op zoek zijn naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij waarde binnen de onderneming blijft, maar uiteraard zal wel kritisch gekeken moeten worden welke voordelen de nieuwe rechtsvorm daadwerkelijk biedt t.o.v. bestaande mogelijkheden (B.V.'s waar het stemrecht gescheiden is van winstrechten i.c.m. stichtingen).

Comments


bottom of page