top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Ondernemersklimaat: als Lubach het zegt 


De Nederlandse regering gaat Europees voorop in de strijd vóór duurzaamheid en tégen sociale ongelijkheid met steeds verdergaande regels voor toelating van uitzendbureaus, kwalificatie van arbeidsovereenkomsten en bijvoorbeeld platformwerkers en algoritmemanagement. 


Het bedrijfsleven laat inmiddels met pollepels op pannen van zich horen geconfronteerd met voorstellen tot het belasten van de inkoop van eigen aandelen, het versoberen van de innovatiebox en bijvoorbeeld het afremmen van de instroom van buitenlandse studenten. Er wordt geen meel meer in de mond genomen. De Nederlandse politiek zou vooral niet voldoende voorspelbaar zijn. 


Met het omarmen van brede welvaart in de doelomschrijving, visies en dergelijke van oa VNO-NCW en de SER klinkt het geluid dat het kabinetsbeleid en bijbehorende voorstellen op dat van een vakbond lijkt.


Hand in hand daarmee wordt rechtsbescherming toenemend arbeidsrechtelijk ingepolderd met Europese wet- en regelgeving. Denk aan vakantie, gelijke behandeling, medezeggenschap, arbo, klokkenluiders, ter beschikkingstelling van arbeidskrachten, privacy, de Waga, de WTVA of overgang van onderneming als enkele voorbeelden van velen anderen. 


Anders gezegd: ook in arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is de balans wezenlijk gewijzigd ten voordele van werknemers en ten nadele van werkgevers. Dit wordt verder door bonden kracht bijgezet met salvo’s aan rechtszaken en stakingen.


Opvallend genoeg wordt er minimaal gediscussieerd over een versoepeling van het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte, waarmee we al tientallen jaren Europees buitenbeentje zijn en zelfs mondiaal uniek (met bv een preventieve ontslagtoets en twee jaar loondoorbetaling) ook in het voordeel van werknemers. 


Terwijl rode lopers door buitenlandse regeringen worden uitgerold, MNCs bedrijfsactiviteiten (overwegen te) verplaatsen en NL MKB wordt opgekocht, is vraag derhalve wat grote woorden van VNO-NCW als “betonrot” waard zijn. Men zou kunnen denken dat het niet heel moeilijk moet zijn om over de bühne te krijgen dat in Nederland bijvoorbeeld ook “vast minder vast” dient te worden. Dan ook daar Europees in mee.


Lees hier een bijdrage van het FD over het vestigingsklimaat in Frankrijk.

Comments


bottom of page