top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

SER Rapport "Balans in maatschappelijk verlof - Naar een nieuw verlofkader: stroomlijnen en vereenvoudigen"


Op 11 januari 2024 stelt de SER het kabinet voor “het wirwar aan verlofregelingen” aan te pakken. Zij presenteert daartoe het rapport: "Balans in maatschappelijk verlof: Naar een nieuw verlofkader: stroomlijnen en vereenvoudigen.”


De SER acht dus onder andere deze rijksoverheidwebsite niet inzichtelijk.


Ook haar eigen schematische samenvatting van de huidige wazo-wetgeving van nog geen tweeënhalf pagina op p. 10-12 van het rapport doet de SER kennelijk niet van gedachte veranderen over de complexiteit van het huidige "stelsel".


De SER stelt onder andere op p. 14 van het rapport:

Uit recent onderzoek komt naar voren dat zowel werkgevers als werknemers moeite hebben om het geheel van verlofmogelijkheden en voorwaarden te overzien en optimale keuzes te maken.Dit rapport is echter niet representatief ingevolge p. 12 daarvan. Dat vermeldt dit rapport ook zelf uitdrukkelijk. Het ziet bijvoorbeeld op vijf werkgevers van vier ondernemingen met minder dan 150 werknemers en 31 ouders: 8 mannen en 23 vrouwen.


Bovendien vermeldt dit rapport eveneens uitdrukkelijk op bv p. 26:

Uit de gesprekken met ouders en werkgevers blijkt een algehele tevredenheid over het verlofstelsel”.


Opnieuw is de vraag of niet juist de SER vragen en onrust creëert. Zo wordt er over de Wazo maar beperkt geprocedeerd. Dit is nu juist wel een korte en tamelijk goed leesbare wet.


Andere, wellicht meer wezenlijke, vraag is de verhouding tussen wettelijke verlofregelingen en verlofregelingen in bv CAOs, en vooral de (on)duidelijkheid van de laatste. Op enige wirwar, complexiteit of onoverzichtelijkheid daarvan gaat het rapport niet in. Daarnaast mis ik afbakening tov het onderwerp vakantie wat wel echt complex is.


Men zou meer onderbouwing wellicht mogen verwachten van zaken als nut en noodzaak bij een volgend voorstel tot een stelselherziening. Natuurlijk kunnen zaken beter, maar dat is wel echt wat anders dan het - eufemistisch - bepaald niet positieve beeld dat de SER nu schetst van het huidige verlofstelsel.


Klik hier voor het volledige rapport.

Comments


bottom of page