top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Wetsvoorstel tot het wijzigen van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers bij kleine en middelgrote werkgevers


De Volkskrant pakt vandaag uit dat, net als ATR, de Raad voor de Rechtspraak kritisch staat tegenover het wetsvoorstel tot het wijzigen van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers bij kleine en middelgrote werkgevers. Lees het artikel hier.


Weer zijn de kritiekpunten in wezen dezelfde als ten aanzien van andere “arbeidsrechtelijke” wetsvoorstellen: onderbouwing is gebrekkig, gewenste duidelijkheid en voorspelbaarheid neemt niet toe, vrees voor averechts effecten en meer procedures. Met zulke stelselmatige kritieken over oa meerwaarde kan niet lichtvaardig worden omgegaan.


De reactie van SZW zou zijn dat dit advies goed wordt bekeken, maar het slechts een advies zou zijn.


Dit werkt zo niet. Juist alle vergaande wetsvoorstellen zorgen voor meer onrust. De kwaliteit en praktische doordenking van te veel voorstellen is ondermaats.


Mijn voorstel vanuit governance en government: bij twee “onvoldoende” adviezen van onafhankelijke adviesorganen is het einde oefening. Cruciaal is te komen tot meer, tijdige, effectieve en kwalitatieve tegenmacht.

Comments


bottom of page