top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

CBb over toepassing evenredigheidsbeginsel bij gebonden besluiten


Op 26 maart 2024 heeft het CBb overwogen in een tweetal TVL-zaken dat het kortweg nodig kan zijn om onnodig harde gevolgen van een wettelijk voorschrift te voorkomen. 


Daarom oordeelt de grote kamer van het CBb dat het evenredigheidsbeginsel ook van toepassing is bij gebonden besluiten, zijnde besluiten waarbij het rechtsgevolg meteen volgt uit het wettelijk voorschrift waarop het besluit berust. 


Het oordeel van het CBb houdt in dat het bestuursorgaan bij het nemen van  een gebonden besluit altijd nog wel moet beoordelen of er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat het toepassen van het wettelijk voorschrift onnodig belastend is en daarmee tot een onevenredige uitkomst leidt. 


Eerder werd bijvoorbeeld ook al overwogen dat bestuursorganen en bestuursrechters per direct vaker dan tot nu toe het geval was moeten aannemen dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. 


Er komt dus bestuursrechtelijk uitdrukkelijk meer ruimte om van geval tot geval maatwerk te leveren. Bij de TVL zoals in casu, maar denk ook aan de NOW. 


Een bestuursorgaan of bestuursrechter is dus geen bouche de la loi of een prisoner on the chain gang. Dit vergemakkelijkt stellingnames. 


Kortom: voor de praktijk een zeer belangrijke uitspraak voor “in het mapje”. 


Klik hier voor de eerste uitspraak en hier voor de tweede uitspraak.

Comments


bottom of page