top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Hoe werkt beslag op loon? Top 10 Inzichten

Een kom met bloem, melk, eieren en andere ingrediënten die worden samengevoegd om een beslag te maken, een knipoog naar de term 'beslag op loon' waarbij een schuldeiser beslag legt op het loon van een werknemer via de werkgever.

1️⃣ Conservatoir of executoriaal beslag op loon

Een schuldeiser kan, afhankelijk van de situatie, beslag leggen op het loon van een werknemer via de werkgever.


2️⃣ Verantwoordelijkheid van de werkgever

Betaalt de werkgever het loon ondanks het beslag, dan kan de schuldeiser de werkgever aanspreken om het verschuldigde bedrag te betalen.


3️⃣ Netto-betalingen

Beslag treft alleen de netto-betalingen die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is, niet de wettelijke inhoudingen zoals loonbelasting.


4️⃣ Beslagvrije voet

Er geldt een beslagvrije voet van ongeveer 90% van de bijstandsnorm.


5️⃣ Loonvordering

De beslagvrije voet geldt voor de loonvordering. Zodra het salaris is gestort, is het tegoed volledig vatbaar voor beslag.


6️⃣ Meerdere werkgevers

Bij beslag op meerdere werkgevers wordt de beslagvrije voet verdeeld naar verhouding van de verschuldigde loonsommen.


7️⃣ Voorrang van beslag

Loonbeslag heeft voorrang boven verrekening. Verrekening is niet mogelijk op het deel van het loon waarop beslag niet geldig kan zijn.


8️⃣ Ontslagvergoeding

Beslag is mogelijk op een ontslagvergoeding zonder beslagvrije voet.


9️⃣ Onkostenvergoedingen

Beslag is niet mogelijk op door de werkgever verstrekte onkostenvergoedingen die geen verkapt loon zijn.


🔟 Overdracht en verpanding

Overdracht, verpanding of andere handelingen waardoor de werknemer rechten op zijn loon aan een derde toekent, zijn slechts geldig voor zover beslag op zijn loon geldig zou zijn. Cessie van toekomstig loon is binnen deze grens geldig, mits de loonvordering voldoende vaststaat. Een cessie na gelegd beslag beïnvloedt de positie van de beslaglegger niet.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page