top of page
 • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Kabinet volgt SER-advies tot vereenvoudiging verlofstelsel

"Grafische illustratie die de drie vereenvoudigde verlofcategorieën toont voorgesteld door de Nederlandse overheid: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijke situaties

Het kabinet stelt voor de verschillende regelingen terug te brengen tot 3 soorten verlof voor:

 1. de zorg voor kinderen;

 2. de zorg voor naasten; en

 3. persoonlijke situaties.

De verantwoordelijk minister stelt in haar brief aan de Tweede Kamer gisteren (10 april 2024) dat complexiteit, onoverzichtelijkheid en veranderde behoeften hebben geleid tot de wens tot vereenvoudiging van het verlofstelsel.


Dit systeem kan inderdaad beter, maar laten we niet doen dat het huidige systeem complex is, zoals ten aanzien van diverse andere onderwerpen te gemakkelijk wordt gezegd. Het huidige stelsel leidt bij uitzondering tot gerechtelijke procedures.


Zeker prima om te doen, en zou zo gepiept moeten zijn, maar hierbij ons arbeids(recht)marktprio-lijstje met op

# 10 het aanpassen van het verlofstelsel.


 • #1 Splitsen fiscale en civiele arbeidsovereenkomst. Artikel 7:610 BW blijft ongewijzigd.

 • #2 Afschaffen preventieve ontslagtoets.

 • #3 Verhogen lerend vermogen en efficiëntere codering van publieke systemen door inventarisatie van systeemfalen en aanbevelingen door sociale partners.

 • #4 Sociale zekerheidsrecht splitsen van arbeidsrecht met vereenvoudigd sociaal zekerheidsstelsel en oa kortere loondoorbetaling bij ziekte.

 • #5 Meer impact onafhankelijke adviezen op wetsvoorstellen. Twee negatieve voorstellen is bv einde oefening.

 • #6 Benadrukken importantie 7:611 BW. En daarmee afschaffen 7:613 BW en de wet flexibel werken, intrekken voorstel voor een recht op onbereikbaarheid.

 • #7 Reduceren materiële reikwijdte van CAO’s tot de zogenaamde harde kern van arbeidsvoorwaarden.

 • #8 Meer maatwerk in toetsingskader AVV, zodat werkgevers bij financiële gelijkwaardigheid kunnen afwijken van een AVV-bepalingen van een CAO, incluis sneller toekennen dispensatie.

 • #9 Voor praktijk essentiële zaken sneller direct voorleggen aan de Hoge Raad in belang der wet.

 • #10 Vereenvoudigen verlofstelsel. #11 Vereenvoudigen implementatieartikelen in titel 10 boek 7 BW bij richtlijnconforme interpretaties.

Voorts kan bijvoorbeeld worden geacht aan:

 • #Meer uitgebreide motivering door Hoge Raad

 • #Periodiek opstellen rechtspraakoverzichten en gezichtspunten door de wetenschap op website Rijksoverheid.

Комментарии


bottom of page