top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Kritische vragen Kamerlid over de aansluitjachten van pensioenfondsen met terugwerkende kracht


Kritische vragen van het kamerlid Aartsen over de aansluitjachten van pensioenfondsen met terugwerkende kracht. De vragen zien op verplichtstellingsbesluiten, maar de problematiek is vergelijkbaar voor algemeenverbindendverklaringen van CAO-bepalingen.


Algemeenverbindendverklaring is een belangrijke randvoorwaarde voor positieve sociaal-economische ontwikkelingen “door concurrentie op arbeidsvoorwaarden door onderbieding door niet gebonden werkgevers en werknemers te voorkomen”.


Gelijktijdig kan bij werkgevers en werknemers een behoefte bestaan aan wendbaarheid, innovatie en maatwerk tot afwijking van algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een CAO. Die behoefte kan hand in hand gaan met een belang van financiële zekerheid en het voorkomen van financiële concurrentie tussen ondernemingen.


In dat licht verdient het overweging het zogenaamde Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen aan te vullen. Zo kan worden gedacht aan een mogelijkheid tot afwijking van algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een CAO bij overlegging van een Verklaring collectief financieel gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket opgesteld door een onafhankelijke actuaris. Alternatief voorstel tot flexibilisering van het AVV-instrument is dat van Jacobs van inmiddels zo'n 30 jaar geleden dat werkgevers wettelijk de ruimte moet worden geboden om van de op geld waardeerbare CAO-bepalingen ten hoogste 10% af te wijken.


Juist in het kader van alle actuele onderwerpen, zoals zeggenschap en autonomie, het nieuwe werken, productiviteit, ondernemersklimaat, alsmede arbeidsmarktkrapte dient het mogelijk te zijn, met uiteraard inachtneming van ondergrenzen, dat ook werkgevers en/of werknemers op hun niveau effectief tot arbeidsvoorwaardenontwikkelingen kunnen komen met voorspelbare uitkomsten. En dus zonder het risico op continuïteit bedreigende vorderingen met terugwerkende kracht wegens – frequent minimaal onderbouwde – CAO non-compliance.


Algemeenverbindendverklaring van bepalingen van een CAO dienen niet dusdanig te deflexibiliseren.


Yorumlar


bottom of page