top of page
 • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Stand-van-zakenbrief Hybride werken


Op 28 maart 2024 verscheen een brief van de verantwoordelijk minister met vorenstaand onderwerp aan de Tweede Kamer.


De minister is in de brief enthousiast over hybride werken. "Voor veel werkgevers en werknemers biedt hybride werken uitkomst". Het is "here to stay". De brief van 12 pagina's bespreekt geen mogelijkerwijs tegengestelde tendensen als back to office-verzoeken van werkgevers.


Lezers dienen te beseffen dat:

 1. meer dan de helft van de werkenden niet hybride werkt (55%);

 2. thuiswerkers vooral 25-55-jarigen zijn met een HBO- of WO-opleiding in de sectoren financiële dienstverlening, ICT of openbaar bestuur; en 

 3. mensen significant minder zijn gaan thuiswerken na de coronapandemie (van gemiddeld 19,4 uur per week naar 11 uur per week in 2022). 


Ook bijvoorbeeld het SER-rapport van 31 maart 2022 benoemde zelf al 15 risico's van hybride werken op thema's als:

 1. samenwerking en innovatie;

 2. productiviteit;

 3. werkdruk (waaronder verborgen overuren en werk buiten reguliere werktijden);

 4. werknemerstevredenheid en -betrokkenheid; 

 5. werk-privé-balans;

 6. mogelijkheid tot een adequate hybride werkplek;

 7. privé-kosten;

 8. informeel en spontaan) leren en ontwikkeling (waaronder onboarding en vereiste skillsets);

 9. gelijke behandeling;

 10. cultuur (waaronder 2-track-cultuur, handhaving en toezicht, leiderschapsstijl en sociale cohesie);

 11. communicatie (waaronder afstemming);

 12. welzijn en gezondheid (waaronder aansprakelijkheid op basis van de zorgplicht of wellicht ontbreken daarvan voor andere locaties dan de thuiswerkplek);

 13. fiscaliteit, sociale zekerheid en administratie;

 14. ICT (waaronder cybersecurity); en 

 15. privacy (waaronder vertrouwelijkheid).


De voordelen van hybride werken op afname van publieke middelen, mobiliteit en congestie, alsmede de woning- en kantoormarkt relativeerde dit SER-rapport tevens.


Ervaring leert dat van hybride werken een succes te maken valt door voor optimale vormgeving ervan gezamenlijk een bedrijfseigen beleidsvisie te ontwikkelen met een integrale aanpak op juridisch, cultureel, strategisch en operationeel vlak.


Bij een “one size, fits all”-benadering, bij een onderwerp waarbij het in de kern draait om individuele zeggenschap en maatwerk, kunnen de te benutten kansen van hybride werken verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de uitdagingen die het kan meebrengen. Bezint dus, eer gij begint.


Comments


bottom of page