top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Wetsvoorstel tot wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar: Advies ATR

ATR loopt ook niet warm voor Wetsvoorstel tot wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar


Eerder kraakte ATR al het wetsvoorstel over schijnzelfstandigen. https://lnkd.in/ecSmhScN


Het bieden van de mogelijkheid na het eerste ziektejaar de re-integratie van zieke werknemers in het eigen bedrijf te beëindigen, stuit op een aantal praktische bezwaren. Zo is er een tekort aan keuringsartsen bij het UWV. Bovendien is voortijdige beëindiging doorgaans niet in het belang van de werknemer. Redenen om te twijfelen aan de effectiviteit van het wetsvoorstel. Het voorstel zou ook duidelijker in moeten gaan op de proportionaliteit van de extra regeldruk die met het voorstel gepaard gaat. Verder is niet duidelijk waarom niet is gekozen voor minder belastende alternatieven. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Te veel wetsvoorstellen zijn kwalitatief onvoldoende en komen reeds niet door eerste hoepels als nut/noodzaak en proportionaliteit/subsidiariteit.Links naar relevante documenten;

Comments


bottom of page