top of page
  • Foto van schrijverJoost van Ladesteijn

Is een werknemer vogelvrij in de Verenigde Staten?


Dat valt wellicht meer mee dan je denkt, met verschillen tussen staten. 


Zeker, vakantie (PTO) is echt anders, maar “Employment at will” betekent niet zonder meer dat je een werknemer altijd maar kunt ontslaan. “Employment at will” is namelijk in de 49 at will staten slechts mogelijk “for any legal reason”. Geen redelijke grond, maar toch. 


Werkgevers willen geen procedures. Ze willen bv ook geen gedoe over de eindafrekening (“final pay check”) ivm soort van boetestaffel bij “missing wages”. De deksel moet er op met een vaststellingsovereenkomst, net als in Nederland. De gemiddelde severance payment is zo’n 2-4 weken loon per jaar dienstverband. Werknemers zullen de vergoeding willen verhogen door argumenten aan te brengen voor harassment, discrimination, wrongful termination of missing wages. Ook bestaat een soort evenknie van beëindiging door de werknemer wegens verwijtbaar handelen van de werkgever: criterium is dan “intolerable” voor een constructive dismissal. 


Net als in Nederland zullen partijen hiertoe doen aan dossieropbouw voor bewijs. Hier zie je vaak de termen als “notice in writing”. En ja, dus voor een “paper trail”. 


Het vorenstaande brengt mee dat ook in rechte maar beperkt een beroep wordt gedaan op “employment at will” ivm mogelijkheden tot aantasting bij de implicaties van een beroep op deze ontslaggrond. Je loopt dan risico te erkennen niet meer ammunitie te hebben als werkgever. 


Goed om te beseffen is dat ten aanzien van loon “salary” en “hourly” wel wordt onderscheiden. Kortweg komt het er op neer dat bij kwalificatie voor salary in enige staat (Californië bv 2xmin wage en adminstrative werk) je “exempt” bent van de Fair Labor Standards Act en daarmee geen recht hebt op overtime, meal and rest breaks en work done from home. 


Disability is tamelijk ruim en werkt beetje hetzelfde. Bij qualified disability ben je beschermd tegen retaliation en discrimination en dient de werkgever reasonable accommodation te verschaffen, tenzij undue hardship. Het leave systeem gaat vooral via FMLA leave dat is kortweg een 12 weekse Job protected leave against retaliation. 


Ook in Amerika worden overeenkomsten gekwalificeerd. Zo is 1099 een independent contractor. Een NDA kan niet reporting illegal activities uitsluiten, non compete clauses zijn (best goed) aantastbaar. Verplichte scholing waarvan werkgever baat heeft, is betaald. 


Het vorenstaande is natuurlijk losjes opgeschreven en zal niet de toets der kritiek doorstaan van een US employment lawyer, maar het is wellicht wel aardig als niemendalletje om systematisch beetje meer te weten van US employment law, wanneer je contact hebt met een US werkgever of werknemer.


Comments


bottom of page